Slastičarna Palma

Zbog ažuriranja podataka i informacija na zvaničnom web shopu palma.ba trgovac zadržava pravoizmjene podataka i informacija te pravo otkazivanja narudžbi zbog eventualnih grešaka koje se mogupojaviti uslijed ažuriranja

Korištenjem usluga putem web shopa kupac je saglasan sa pravom trgovca za otkazivanje/izmjenenarudžbi.

Hvala unaprijed na razumijevanju.

Ovi uslovi kupovine definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i povrata odnosno reklamacijerobe ponuđene na našim internet stranicama. Isporučitelj (Prodavac) robe ponuđene na ovim stranicama je Slastičarna Palma d.o.o. Sarajevo adresa Porodice Ribar 5, 71000 Sarajevo , a Kupac robe je posjetiteljinternet trgovine koji odabere barem jedan proizvod, popuni elektronski formular narudžbe i pošalje ga Prodavcu. Sve cijene su izražene u KM i uključuju PDV.

Registracija

Kupac može ili ne mora biti registriran na palma.ba kako bi izvršio kupovinu. Prilikom registracije odKupca se zahtjeva da se unese e-mail adresu i lozinku. Registracijom Kupac prihvata opće uslovekupovine.

Naručivanje

Naručivanje robe moguće je 24 sata na dan, 7 dana u sedmici. Roba se naručuje isključivo elektronskimobrascemkošarica internet trgovine. Kupac može ili ne mora biti registriran na web stranici Prodavcakako bi izvršio narudžbu. Od kupca se međutim zahtjeva da unese kontakt podatke i adrese (vlastitu idostavnu) kako bi se zaključio proces narudžbe. Ukoliko Prodavac nije u mogućnosti isporučiti svenaručene artikle, isporučit će one koje može, o čemu će pismenim putem obavijestiti Kupca u rokukomuniciranom Kupcu nakon izvršene narudžbe.

Plaćanje

Naručene artikle sa ili bez troškova dostave, zavisno  od iznosa narudžbe, Kupac će Prodavcu platitiopćom uplatnicom, pouzećem pri prijemu paketa kuriskoj službi, kreditnom karticom, na osnovi Kupčevenarudžbe

Naplata narudžbe vrši se tek nakon što je utvrđeno da su naručeni proizvodi raspoloživi u internet trgoviniProdavca.

Izjava o sigurnosti u slučaju plaćanja kreditnim karticama

Monri primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka – Secure Socket Layer (SSL) protokol sa128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjenapodataka između Monri sistema i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojemvatrozida” (firewalla).

Potvrda narudžbe

Po izvršenju narudžbe Kupac će primiti obavijest da je narudžba zaprimljena te da se provjeravaraspoloživost naručenih artikala. Nakon obavljene provjere o raspoloživosti artikala Kupac će e-mailombiti obaviješten jesu li isti raspoloživi. Ukoliko je odabrao plaćanje virmanom u tom će e-mailu bitiobaviješten da može izvršiti uplatu, dok će za plaćanje kreditnom karticom biti obaviješten da je transakcija (uplata) provedena.

Dostava robe

Dostava robe vrši se ekspresnom dostavom unutar 8 radnih dana od trenutka potvrde raspoloživostinaručenih artikala. Kupac ima pravo prilikom preuzimanja pošiljke odbiti preuzeti pošiljku na kojoj suvidljiva vanjska oštećenja.

Roba je osigurana od gubitka u dostavi, te ako Kupac nakon 20 dana od predaje narudžbe ne dobijenikakvu obavijest ili isporuku od Prodavca, odnosno od dostavne službe, mora obavijestiti Prodavca kakobi isti mogao poduzeti radnje da se pošiljka nađe ili pošalje zamjenska. Ukoliko Kupac ne podignepošiljku kod ExpressOne u roku od 5 radnih dana, pošiljka se vraća Prodavcu.

Trošak dostave

Trošak dostave se ne naplaćuje ukoliko narudžba prelazi ili je jednak iznosu od 100,00 KM.

Trošak dostave od 10,00 KM  se plaća za dostavu narudžbe manje od 100,00 KM.

Reklamacije

Kupac ima pravo na reklamaciju robe u zakonskom roku. Reklamacije se zaprimaju pismenim putem nae-mail info@palma.ba s napomenom: REKLAMACIJA PO NARUDŽBI (Br. Narudžbe). U slučaju reklamacije Kupac je dužan vratiti proizvod Prodavcu na navedenu adresu u roku dogovorenom s Prodavcem. Reklamacija će se smatrati valjanom ukoliko se pregledom proizvoda utvrdi da odgovarauslovima za reklamaciju u skladu sa  Zakonom o obligacionim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača. Prodavac je dužan u roku od 8 dana od fizičkog  prijema artikla na adresu kupca dostaviti pisani odgovorvezano za reklamirani proizvod koji sadrži klasifikaciju rješenja (odobrena ili odbijena reklamacija)

Reklamacioni postupak  je jednostepen, a klasifikacija rješenja se potvrđuje i stručnim mišljenjeminspekcijskog tijela koji se dostavlja kupcu putem pošte.

Lični podaci

Zaštita privatnosti opisuje kako Slastičarna Palma postupa s vašim ličnim podacima koje zaprimi tokomkorištenja internet trgovine. Pod ličnim podacima smatraju se vaši identifikacijski podaci: ime i prezime, e-mail adresa, kućna adresa i broj telefona, odnosno podaci koji inače nisu javno dostupni, a za kojeSlastičarna Palma sazna tokom vašeg korištenja palma.ba internet trgovine. Slastičarna Palma se obvezujeda će vaše lične podatke koristiti samo u identifikacijske svrhe pri korištenju Slastičarna Palma internet trgovine, kako bi vam omogućila korištenje svih opcija koje one pružaju. Slastičarna Palma će vaše ličnepodatke čuvati u tajnosti, te ih neće distribuirati, objavljivati, davati trećim stranama na korištenje niti ihna bilo koji drugi način učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj osobi bez vaše prethodne saglasnosti.

Elektronska komunikacija

Posjećivanjem stranica Slastičarna Palma internet trgovine komunicirate elektronskim putem. Time prihvaćate da svi sporazumi, obavijesti, saopštenja i ostali sadržaji koji su vam dostavljeni elektronskimputem zadovoljavaju pravne okvire kao da su ostvareni u pisanom obliku.

Izmjene uslova kupovine

Slastičarna Palma zadržava pravo mijenjati i ažurirati ove uslove kupovine. Svaka izmjena Uslovakupovine biti će objavljena na stranicama palma.ba internet trgovine.